Türkiye Yelken Federasyonu 2001 Yılı İlke Kararları

1 - Program ve Müsabakalar

1.1 - T.Y.F. tarafından hazırlanan faaliyet programında yer almayan faaliyetler için, İllerde İl Müdürlüğünden, yurt içi ve yurtdışı için ise Genel Müdürlük makamından, yönetmeliklere uygun olarak izin ve onay alınacak ve bundan sonra yürürlüğe girecektir. Bu programda yapılması istenen deqişiklikler için de aynı işlemler yapılacaktır.
1.2 - İller faaliyet programlarını, TYF 'nin o yıl için düzenleyip yayınladığı programa uyarak ve onu örnek alarak hazırlayacaklar ve TYF' ye onaylanmak için göndereceklerdir.
1.3 - TYF'de olduğu gibi, İllerde de bir yıla yaygın bir program düzeni meydana getirilecektir.  İller, İl içinde yapacakları kurs, seminer, toplantı ve müsabakaları, şekil ve tarihi ile birlikte programlarına alacaklar ve faaliyetlerini bu düzene göre sürdüreceklerdir.
1.4 - İl Temsilcileri, programlarında yer alan faaliyetlerin sonuçlarını, yapılamadı ise nedenlerini bilgi ve belgeleri ile birlikte,İl Müdürlüğü aracılğıyla T.Y.F.Başkanlğına en geç bir hafta içinde göndereceklerdir.
1.5 - Tüm müsabakalar, yayınlanacak ISAF Yelken Yarış Kuralları, Sınıf Kuralları, T.Y.F. İlke Kararları, Genel Yarış Talimatı, Yelken Yarıma Yönetmeliği ve Yelken Hakem Yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır.

2 - Yarışlara Katılma Hakkı


2.1 -
İl Birinciliğine katılıp, bu yarışlarda yarıdan bir fazlasında start etmiş olanlar, gurup birinciliğine katılabilirler.
2.2 -
Gurup Birinciliklerinde yapılan yarışların yarıdan bir fazlasında start etmiş olanlar, Türkiye Birinciliğine katılabilirler.
2.3 -
Harcırah ve yollukların T.Y.F.'nca ödenmesi :

a - Federasyon Kupaları ve Gurup Birincilikleri için TYF'ce belirlenecek kontenjana gore davet edilecek sporcuların harcırah ve yollukları TYF'ce karşılanır,
b - Gurup Birinciliklerindeki derecelerine göre T.Y.F'ce belirlenecek kontenjana dahil edilen sporcuların harcırah ve yollukları TYF'ce karşılanır,
c - TYF tarafından kontenjana dahil edilmeyen ve bu maddenin 2.1 ve 2.2'si ne uymayan sporcular kendi imkanlarıyla Federasyon Kupaları, Gurup ve Türkiye Birinciliklerine katılabilirler.
2.4 - Yarışmacılar hangi sınıfta İl Birinciliklerine katılırlar ise, Gurup ve Türkiye birinciliklerine de yine aynı sınıfta katılacaklardır.
2.5 - T.Y.F. programında bulunan ve Ülkemizde yapılacak olan yarışma tarihlerinde, aynı sınıf için İl programına yarışma konulmayacak ve tertiplenmiyecektir.

3 - Sınıflar, Kategoriler, Yaş Sınırı

3.1 - T.Y.F. tarafından müsabakaları yapılacak sınıflar ve kategoriler şunlardır:
  Optimist : Erkek - Bayan
  Laser Standart : Tek Kategori
  Laser Radyal : Erkek - Bayan - Genç
  Laser 4,7 : Erkek - Bayan
  Europe : Erkek - Bayan
       
Windsurf :  
  Olimpik Sınıf : Erkek - Bayan - Genç
  Funboard (Raceboard dahil) : Erkek - Bayan - Genç Erkek - Master Erkek
       
  Finn : Tek Kategori
  4 2 0 : Erkek - Bayan
  4 7 0 : Erkek - Bayan - Genç
  Pirat : Büyükler - Gençler
  Dragon : Tek Kategori
3.2 - Bu sınıfların yaş sınırları:
  Optimist : 2001 yılı için 1986 ve daha sonra doğanlar
  Laser Standart : Yaş sınırı yok
  Laser Radyal : Yaş sınırı yok
  Laser Radyal Genç : 2001 yılı için 1983 ve daha sonra doğanlar
  Laser 4,7 : 2001 yılı için 1984 ve daha sonra doğanlar
  Europe : Yaş sınırı yok
       
Windsurf :  
  Olimpik Sınıf : Yaş sınırı yok
  Olimpik Sınıf Genç : 2001 yılı için 1983 ve daha sonra doğanlar
  Funboard (Raceboard dahil) : Yaş sınırı yok
  Funboard (Raceboard dahil) : Yaş sınırı yok
      Master Erkekler, 2001 yılı için 1966 ve daha sonra doğanlar
      Genç Erkekler, 2001 yılı için 1981 ve daha sonra doğanlar
       
  Finn : Yaş sınırı yok
  4 2 0 : 2001 yılı için 1983 ve daha sonra doğanlar
  4 7 0 : Yaş sınırı yok,
      Genç, 2001 yılı için 1980 ve daha sonra doğanlar
  Pirat : Yaş sınırı yok
      Gençler, 2001 yılı için 1980 ve daha sonra doğanlar
  Dragon : Yaş sınırı yok
4 - Ödüller

4.1 - Bütün sınıf ve kategorilerinde ilk 3 yarışmacıya, Optimist sınıfında ise ayrıca overoldan ilk 5 yarışmacıya ödül verilecektir.
4.2 - Optimist, Laser Radyal, Laser 4,7, Europe, Windsurf, 420, 470 ve Pirat sınıflarında kayıtlı ve starter bayan ve genç yarışmacı adedi en az beş ise, genel klasmandan sonra kategori ve ödülleri ayrılacaktır.
4.3 - Örnek olarak ;  Laser radyal sınıfında yapılan bir yarışdan sonra, önce genel klasmandan belirlenecek ilk 3 yarışmacıya ödülleri verilecek daha sonra bayanlar ve gençler katogorilerinde 5 ve daha fazla yarışmacı var ise bu defa genel klasmandan ilk 3 bayan ve ilk 3 genç laser radyal sporcusuna ödül verilecektir. Bu sistemde bir bayan veya bir genç yarışmacı hem Genel klasmandan hem de kendi kategorisinden olmak üzere 2 ayrı ödül birden alabilecektir.


5- Milli Takım Adayları - Kampları - Eğitimleri ve Seçimi

5.1 - Milli Takım aday kadrosuna ve kampa alınacak sporcular, son yıllardaki başarıları ve seçme yarlarında oluşacak sıraları dikkate alınarak, TYF Teknik Kurulu ile yarması yapılacak sınıfın Sınıf Sekreteri tarafından belirlenerek Federasyona teklif edilecektir.
5.2 - Bu sporcular, T.Y.F.'ce alacak özel eğitim çalışmalarına iştirak edeceklerdir. Aday kadroda bulunan sporcuların değiştirilmesi, yenilerinin mevcut aday kadroya ilave edilmesi T.Y.F.'nin yetkisi dahilindedir.


6 - Organizasyonlar - Sorumlu Birimler

6.1 - T.Y.F Programında yer alan yarışlar bir külüp tarafından da organize edilebilir.Bu tip organizasyonlar, kulübün talebi üzerine ve T.Y.F. nin belirliyeceği şartlarda yapılacak ve Federasyon ile Kulübün müşterek sorumluluğunda icra edilecektir.
6.2 - İllerde yapılacak her türlü organizasyonlarda diğer illerden gelen sporcular,idareciler,antrenörler,gemiciler,yardımcı personel ve hakemler ile görevlendirilmesi halinde gözlemcinin konaklama,  beslenme ve diğer ihtiyaçları için GS İl Müdürlükleri ile İl Yelken Temsilcisi yardımcı olacaklardır.
6.3 - T.Y.F.programında yer alan müsabakalarda İl kafilesinin seyahatinden, teknelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltılmasından, kafilenin tavır ve hareketlerinden sporcu lisanslarından, kayıt işlemlerinin apılmasından, kayıt ücretinin ödenmesinden, İli adına faaliyetlerin takibinden, İlin kafile başkanı sorumlu olacaktır.
6.4 - 2001 yılı için kayıt ücreti 500.000.- TL.dır. Kayıt ücretleri, kayıt anında yarış sekreterliğine ödenecek ve yarış sekreteri tarafından Türkiye Yelken Federasyonu'nun Emlak Bankası-Ulus/Ankara Şubesindeki 270112 Nolu hesabına yatırılacak ve makbuzu yar dosyasına eklenecektir.
6.5 - T.Y.F. programında bulunan müsabakalarda İller, yarışma mahalline kadrosunun tamamı ile birlikte öl, kayıt ve genel brifing için bir gün önceden geleceklerdir.
6.6 - Yarışmacı, İdareci,antrenör,gemici ve hakemlerin hastalık, malzeme hasarı ve benzeri mazeretleri yarışın T.Y.F. Sorumlusunun kabulüne bağlı olarak işlem görecektir. Geçerli mazereti olmadan müsabakalara katılmayanların durumu ayrıca dikkate alınacak ve gerektiğinde ödeneği kesilecek, idari tedbirlere baş vurulacaktır.
6.7 - İlke kararlarının uygulanması ve takibi T.Y.F.Başkanlğı'nca; İllerde ise İl Temsilcileri tarafından yapılacak; sonuçları T.Y.F.Başkanlğı'na duyurulacaktır. Her müsabakanın sonunda yarış sekreteri tarafından yarış ilanı, yarış talimatı , ek yarış talimatı, rotalar, kayıtlar, sonuçlar, protesto komitesi evrakları ve benzeri işlem gören tüm evraklar eksiksiz düzenlenmiş ve imzalanmış olarak dosya haline getirilecektir. Bu dosya, T.Y.F Bşk.lğına. gönderilecek veya gönderilmek üzere T.Y.F. Sorumlusuna verilecektir. Bu dosya dışında ayrıca, içinde yarış neticelerini gösterir puanlama çizelgeleri ile hakem görev formu'nu bulunduran dosyalar hazırlanarak yarışmaya katılan bütün illlerin Kafile Başkanları'na ve müsabakanın yapıldığı ilin GS İl Müdürlüğüne verilecektir.

7 - Yarışmalara Hakem Tayinleri

7.1 - T.Y.F.'nin yapaca müsabakalarda hakemler, M.H.K. kararı ile ismen ve/veya kontenjan şeklinde tayin olunurlar.
7.2 - İl Temsilcileri, T.Y.F'nin ismen davet ettiği İl mensubu hakem varsa tebligatı zamanında ileteceklerdir. Kontenjan verilmiş ise o yılın faal hakemleri arasından Milli/Bölge hakemler öncelikli olmak üzere görevlendirmeyi yapacaklar ve görevlendirdikleri hakemleri TYF Başkanlğı'na bildireceklerdir.
7.3 - Yarışlarda görev alacak T.Y.F. Sorumluları, TYF Yönetim Kurulu belirlenecektir.


8 - Diğer Konular

8.1 - Yelken sporcularının yarışlara devamını teşvik etmek ve milli takım adaylarını seçmede yetkili kurullara fikir vermek amacı ile T.Y.F.tarafından tescil edilmiş sınıflar için,her sınıfın (ve kategorisinin) en yüksek performanslı ekibini tesbit etmeyi hedefleyen Ranking List uygulanacaktır. Bu uygulama sınıf sekreterlerince, ellerine ulaşan yarış neticeleri baz alınarak gerçekleştirilecek ve ilgili sorumlu birimler, detaylı arneticelerini sınıf sekreterlerine ulaştırmak ile yükümlü olacaklardır.Neticesi sınıf sekreterlerine bildirilmeyen yarışlar değerlendirmeye alınmıyacaktır
8.2 - Yarışlarda görev alan hakemler için de Ranking List uygulaması başlatılacaktır. Bu sistemin işleyiş ve hesaplama metodu ayrıca tüm ilgili birimlere en kısa zamanda sirküle edilecektir.
8.3 - ISAF' da meydana gelen değişikliklerin ilke kararlarını da etkilemesi halinde etkilenen maddeler yeni şekliyle uygulamaya konulacaktır.
8.4 - Bu İlke Kararları, 2001 yılında yürürlüğe girecektir. Bu kararları T.Y.F.Başkanlığı yürütür. Bu kararlar İller kanalı ile ilgili birimlere duyurulur.


Bu ilke kararlarında yapılacak değişiklikler ve ilaveler ise aynı yol ile ilgili birimlere duyurulacak ve yayınlandğı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

TYF BAŞKANLIĞI

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: