ÖRNEK OLAYLAR

Olayın Özeti:

A ve B tekneleri, sancak kontrada ve borina rotasında olarak iskele tarafta bırakarak dönecekleri rüzgarüstü şamandrasını dönmeyerek onu geçmişlerdir. Kapatma, şamandraya 10 tekne boyundan fazla bir mesafede ve A'nın geriden gelerek B'ye rüzgarüstünden yaklaşması ile meydana gelmiştir. B teknesi şamandrada, bir sonraki rota ayağı için dönmeden borina rotasını devam ettirerek şamandrayı geçmiştir. A; B'ye seslenerek 'Hey, şamandrayı dönmek zorundasın' demiştir. B ise rotasını devam ettirmiştir. A teknesi protesto vermiştir.

Sorular ve Cevapları:

1. Kısım A kurallarını göre yol hakkına sahip olan tekne hangisidir?
Kural 11- Rüzgaraltı tekne olarak B teknesi, kural 11 (Aynı Kontralarda; Kapatmalı) gereğince Kısım A kuralları uygulandığı sürece her zaman yol hakkına sahiptir (Kural 18 uygulandığında kural 18.2 (a)'ya göre B teknesi yol hakkına sahip teknedir. Aşağıdaki 3 ncü maddeye bakınız).

2. Kural 14 (Çatışmayı Önleme)'ü saymazsak; yol hakkına sahip teknenin hareketlerini kısıtlayan kurallar (eğer varsa) hangileridir?
Kural 16 (Rota Değişikliği) uygulanır. B teknesi, A'ya yer vermediği sürece rotasını değiştiremez.

Kural 17.1 (Aynı Kontrada ; Esas Rota)- A ve B arasındaki kapatma B'nin geriden gelerek iki tekne boyu mesafe içinde A'ya kapatma yapmasıyla sağlanmamıştır. Bu yüzden, kural 17.1 uygulanamaz ve B teknesi esas rotasından daha yüksek seyredebilme hakkına sahiptir.

3. Bölüm 2 kurallarından (özellikle Kısım C ve D) uygulanabilecek olan başka bir kural varmıdır? Varsa, neden?
Kural 18 (Şamandra ve Engellerde Geçiş)- A ve B tekneleri, şalmandrayı aynı taraflarında bırakarak geçmektedirler. Bu yüzden, start etmek için yaklaşmalarından başlayarak, şamandrayı geçinceye kadar kural 18 uygulanır.

Kural 18.2 (a) (Yer Vermek; Uzak Durmak)-A teknesi, dış tekne olarak yol hakkına sahip değildir. Kural 18.2 (a) gereğince B'den uzak durmalıdır. Bunun anlamı; kural 18 uygulandığında B teknesi kural 11'e göre değil, kural 18.2 (a)'ya göre yol hakkına sahip teknedir.

Kural 18.4 (Kavanca)- B teknesi, müteakip şamandraya olan esas rotasına dönmek için şamandrada kavanca yapmak zorunda olmadığından kural 18.4 uygulanmaz.

4. Hangi kurallar ve kim tarafından ihlal edilmiştir?
Hiçbir kural ihlali olmamıştır.

Kural 11 ve kural 18.2 (a)- Bütün olay boyunca B teknesi yol hakkına sahip teknedir. Kural 18 (Şamandra ve Engellerde Geçiş) uygulanmadığı sürece B teknesi, kural 11 (Aynı kontralarda; Kapatmalı) gereğince yol hakkına sahip olan teknedir. Kural 18 uygulanırken ise B teknesi, kural 18.2 (a) (Yer Vermek; Uzak Durmak) gereğince yol hakkına sahiptir. A teknesi, B'den uzak durmayı başarmıştır. Çünkü B teknesi, sakınmaya gerek duymadan kendi rotasında seyredebilmiş ve A ile çarpışmadan rotasını değiştirebilme imkanına sahip olmuştur. B teknesine ne kural 17.1 (Aynı Kontrada; Esas Rota) ne de kural 18.4 (Kavanca) uygulanmamaktadır. Bu yüzden B teknesi, herhangibir esas rotada seyredebilir ve arzu ettiği takdirde borina rotasını muhafaza ederek şamandrayı geçebilir.

Özet:

Kural 11 ve kural 18.2 (a)- B teknesi, kural 11 (Aynı Kontralarda; Kapatmalı) ve kural 18.2 (a) (Yer Vermek; Uzak Durmak) gereğince her zaman yol hakkına sahip teknedir. Bu yüzden, A teknesi uzak durmak zorundadır ve öyle de yapmıştır.

Kural 17.1 ve kural 18.4- B teknesine ne kural 17.1 (Aynı Kontrada; Esas Rota) ne de kural 18.4 (Kavanca) uygulanmadığı için dilediği rotada seyredebilir ve bu yüzden şamandrayı dönmek zorunda da değildir.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: