ÖRNEK OLAYLAR

Olayın Özeti:

A ve B tekneleri, iskele tarafta bırakarak dönecekleri rüzgarüstü şamandrasına doğru keşişen rotalarda yarışmaktadırlar. A teknesi sancak kontra ve borina rotasında olarak şamandranın rüzgarüstünde ve ondan bir tekne boyu mesafeden geçecek bir rota hattı üzerindedir. B teknesi ise, iskele kontrada ve borina rotasında olarak şamandranın iki buçuk tekne boyu rüzgaraltından geçecek bir rota hattı üzerindedir. B teknesi, A'nın rüzgaraltı tarafına tramola yapar. 3 ncü pozisyonda sancak kontra olarak borina rotasına ulaştığında şamandradan bir tekne boyundan az bir mesafede ve A'nın rüzgaraltı tarafındadır. A teknesi, B'den sakınmak için rotasını değiştirmemiş, ancak 'Hey, iki tekne boyu mesafe içinde tramola yapamazsın' diye seslenmiştir. Daha sonra şamandrayı beraberce dönmüşler ve yarışa devam etmişlerdir. A teknesi protesto vermiştir.

Sorular ve Cevapları:

1. Kısım A kurallarına göre 1 nci pozisyonda yol hakkına sahip tekne hangisidir (B teknesi iskele kontra borina rotasındadır)? Aynı şekilde pozisyon 2'de (B teknesi rüzgar istikametine döndüğünde) durumu değerlendirin. 2 nci ve 3 ncü pozisyonlar arasında durum nasıldır? 3 ncü pozisyonda nasıldır?
Kural 10- 1 nci pozisyonda A ve B tekneleri karşıt kontrada olduklarından kural 10 (Karşıt Kontralarda) gereğince A teknesi sancak kontra olarak yol hakkına sahiptir. 2 nci pozisyonda B teknesi, rüzgar istikametini henüz geçmediğinden hala iskele kontra durumundadır. Bu yüzden A teknesi kural 10 gereğince hala yol hakkına sahip teknedir.

Kural 13- 2 nci pozisyondan hemen sonra, B teknesi rüzgar istikametini geçerek kural 13 (Tramola Yaparken)'e tabi hale gelmiştir. B teknesi, 3 ncü pozisyonda tekrar borina rotasına gelinceye kadar; yol hakkına sahip olan tekne A'dır.

Kural 11- 3 ncü pozisyonda tekneler, aynı kontrada ve kapatmalıdırlar. (Artık kural 13 uygulanmaz). Bu yüzden kural 11 (Aynı Kontralarda; Kapatmalı) gereğince yol hakkına sahip tekne, rüzgaraltı tekne olarak B'dir.

2. Kural 14 (Çatışmayı Önleme)'ü saymazsak, yol hakkına sahip teknenin hareketlerini kısıtlayan Kısım B kuralları hangileridir?
Zaman zaman her iki tekne de yol haklarına sahip olmaktadır. A teknesi yol hakkına sahip olduğu sürece rotasını değiştirmediğinden kısım B'nin hiçbir kuralı, yol hakkına sahip tekne olan A'nın hareketlerini kısıtlamamaktadır.

Kural 15- B teknesi 3 ncü pozisyonda A'nın rüzgaraltında borina rotasına döndüğü zaman yol hakkını elde etmiştir. Artık kural 13'ün uygulanması sona ermiştir. B teknesi, yol hakkını elde ettiği zaman kural 15 (Kazanılmış Yol Hakkı)'e tabi hale gelecektir. Bu yüzden A'nın uzak durması için ona yer vermek zorundadır.

3. Bölüm 2 kurallarından (özellikle Kısım C ve D) uygulanacak başka bir kural varmıdır? Varsa, neden?
Kural 18.3- B teknesi, 3 ncü pozisyona geldiğinde artık kural 18.3 (Tramola) uygulanacaktır. Çünkü (1) tekneler aynı kontrada olduklarından kural 18 uygulanacaktır, (2) daha önce tekneler karşıt kontradaydılar ve (3) B teknesi iki tekne boyu mesafesi içinde tramola yapmıştır. İki tekne boyu mesafe içinde tramola yapmak; B'nin tramolasının herhangibir kısmının bu iki tekne boyu mesafe içine rastlamasıdır. Çünkü, tramola yapmak fiili genel olarak, bir kontrada ve borina rotasındaki bir teknenin rüzgar istikametini geçtikten sonra diğer kontrada borina rotasına ulaşmasına kadarki süreçtir. Burada B teknesi, tramolasına samandradan yaklaşık ikibuçuk tekne boyu mesafeden başladığı için tramolasının büyük bir kısmı da iki tekne boyu mesafe alanı içinde gerçekleşmiştir. Kural 18.3 uygulandığı için kural 18.2 uygulanmaz.

Kural 18.3 (a)- Kural 18.3 (a) uygulanır ve B teknesi A'yı kendisine çarpmaması için borina rotasından daha yüksek seyretmesine sebep olmayabilir veya A'nın şamandrayı dönmesini engellemeyebilir.

Kural 18.3 (b)- A teknesi hiçbir zaman kapatmalı iç tekne olmadığından kural 18.3 (b) uygulanmaz.

4. Hangi kurallar ve kim tarafından ihlal edilmiştir?
Hiçbir kural ihlali olmamıştır.

Kural 15- B teknesi 3 ncü pozisyonda yol hakkını kazandığı zaman A'nın yarım tekne boyu rüzgaraltında ve onunda parelel rotadadır. Bu yüzden A teknesi, B'den uzak durmak için oldukça geniş bir yere sahiptir. Bu yüzden B teknesi, kural 15'I ihlal etmemiştir.

Kural 18.3 (a)- A teknesi borinadan daha yüksek seyretmek zorunda bırakılmadığı ve şamandrayı dönmesi de engellenmediğinden B teknesi kural 18.2 (a)'yı ihlal etmemiştir. Kural 18.3, B teknesinin iki tekne boyu mesafe alanı içinde yakınında diğer tekneler de varsa güvenli bir tramola yapmasını güçleştirse bile B'nin bu hareketi yapmasını yasaklamamaktadır. B teknesi, A'yı kendisinden sakınmak için borina rotasırın üstünde seyretmeye zorlamadan veya onun şamandrayı dönmesine engel olmadan A'nın rüzgaraltına doğru içten tramola yapma imkanı olduğunda, bu hareketi meşru olarak yapabilir.

Özet:

Karşıt kontradaki teknelerden biri (bizim olayımızda B teknesi) iki tekne boyu mesafe alanı içinde aynı kontraya gelecek şekilde tramola yaptığında kural 18.3 (Tramola) uygulanır. Tramola yapan tekne (B), hem kural 15 (Kazanılmış Yol Hakkı) hem de kural 18.3 (Tramola)'e tabi olacaktır. Burada A teknesi, B'den sakınmak için rotasını değiştirmeye ihtiyaç duymadığından B teknesi A'ya uzak durabilmesi için yeterli yeri vermek suretiyle kural 15'i ihlal etmemiştir.Aynı şekilde kural 18.3 (a)'yı da ihlal etmemiştir. Çünkü, A teknesi kendisinden sakınmak için esas rotasından daha yüksek seyretmek zorunda bırakılmamıştır. (gerçekte rotasını değiştirmeye ihtiyacı hiç olmamıştır). Böylece şamandrayı geçişi engellenmemiştir. A teknesi, B'ye göre içten kapatmalı durumda hiçbir zaman olmadığından kural 18.3 (b) de uygulanmaz.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: