ÖRNEK OLAYLAR

Olayın Özeti:

A ve B tekneleri, iskele tarafta bırakarak dönecekleri apaz şamandrasına doğru, sancak kontrada ve kapatmalı olarak yaklaşmaktadırlar. B teknesi, geriden gelerek A'nın bir tekne boyu rüzgarüstünden kapatmayı sağlayan teknedir. Tekneler şamandraya geldiklerinde A teknesi, şamandrada kavanca yapmak yerine rotasını devam ettirmiş ve her iki tekne de şamandrayı geçmişlerdir. A'nın bir sonraki şamandraya (rüzgaraltı şamandra) olan direk rotası, iskele tarafa yaklaşık 90 derecelik bir dönüşü (iskeleye kavanca yapmayı) gerektirmektedir. B teknesi protesto vermiştir.

Sorular ve Cevapları:

1. Kısım A kurallarına göre, yol hakkı olan tekne hangisidir?
Kural 11.- A ve B tekneleri, aynı kontrada ve kapatmalıdırlar. A teknesi kural 11 (Aynı Kontralarda; Kapatmalı) gereğince rüzgaraltı tekne olarak yol hakkına sahip teknedir.

2. Kural 14 (Çatışmayı Önleme)'ü saymazsak, yol hakkına sahip teknenin hareketlerini kısıtlayan Kısım B kuralları hangileridir?
Kısım B kurallarından, A teknesinin hareketlerini kısıtlayan herhangibir kural yoktur. A teknesi, B'ye arkadan yaklaşarak iki tekne boyu mesafesi içinde kapatmayı sağlayan tekne olmadığından dolayı kural 17.1 (Aynı Kontrada; Kapatmalı) uygulanmayacaktır.

3. Bölüm 2 kurallarından (özellikle Kısım C ve D) uygulanacak başka bir kural varmıdır? Varsa, neden?
Kural 18.2(a).-Tekneler bir şamandrayı dönmek üzere oldukları andan itibaren kural 18.1(a) (Yer Vermek; Uzak Durmak) uygulanmaya başlar. B teknesi, dış tekne olarak A'ya yer vermek ve ondan uzak durmak zorundadır. B'nın kural 11 gereğince sorumlulukları aynı olmakla beraber onun uzak durmak sorumluluğu şimdi kural 11 gereğince değil, kural 18.2(a) gereğincedir.

Kural 18.4.- Kural 18.2(a) gereğince, A teknesi yol hakkına sahip tekne olmasına rağmen, aynı zamanda Kısım B ve C'deki sınırlamalara da tabi olan teknedir. Kural 18.4 (Kavanca) gereğince, kural 18.2(a) uygulanırken yol hakkına sahip içteki kapatmalı tekne, diğer şamandraya olan esas rotasına dönmek için kavanca yapmak zorundadır. Daha sonra, esas rotasında seyretmek için gerekli olandan daha fazla şamandrayı geçip uzağa gidemez. Kural 18.2(a) uygulandığından ve A teknesi yol hakkına sahip içteki kapatmalı tekne olduğundan dolayı diğer şamandraya olan esas rotasına dönmek için apaz şamandrasını gerektiğinden fazla geçmek hakkına sahip değildir.

4. Hangi kurallar ve kim tarafından ihlal edilmiştir?
Kural 18.4- A teknesi, kural 18.4 (Kavanca)'ü ihlal etmiştir. Kural 17.1'e göre esas rotasından daha yüksek seyretmesi kısıtlanmamakla beraber kural 18.4'e uymak zorundadır. Bu yüzden, diğer şamandraya olan esas rotasına dönüş için bu şamandrayı lüzumsuz yere geçmemelidir. Esas rotanın tarifine göre, A'nın esas rotası B'nin yokluğunda mümkün olduğu kadar kısa zamanda finiş yapacak şekildeki rotadır. Burada A'nın diğer şamandraya olan en hızlı rotası, apaz şamandrasında kavanca yapmak ve müteakip şamandraya direk olarak gitmek için 90 derecelik bir dönüş yapmaktır. Bu sebepten A teknesi, müteakip şamandraya olan esas rotasında seyir için şamandrayı geçerek devam etmek yerine kural 18.4 gereğince ihtiyacı olan kavancayı yapmalıdır. Ancak, şamandrada kavanca yapıp esas rotasına dönmek yerine şamandrayı geçip yoluna devam ettiği için kural 18.4'ü ihlal etmiştir. A teknesi, esas rotasında seyretmeye imkanı olduğundan şamandrada taktik bir dönüş yapabilecek kadar yeterli bir boşluğa da sahiptir (bir denizciye yakışır şekilde yapacağı bir dönüş için gerekli olandan daha fazla bir yer).

Kural 18.4 uygulansa bile, bir teknenin apaz şamandrasını geçip devam edebileceği durumlar da mevcuttur.

A teknesi için apaz şamandırasından bir sonnraki şamandıraya kadar olan esas rota, bu şamandıraya çizilecek direk hattın üzeri olmalıdır. Ancak, uygulamalarda biraz farklı durumlar olabilmektedir. Örneğin, bir sonraki razgaraltı şamandırasına olan direk rota, hakiki rüzgar istikameti olan 120° olmasına rağmen, A teknesinin rüzgaraltına en hızlı seyredebileceği rotası hakiki rüzgara göre 90° olup, şamandıra istikametinden 30° daha düşük bir rota olabilecektir. O halde, A için bir sonraki şamandıraya olan esas rota, rüzgaraltı şamandırası için iskele kontradaki rota izine kadar ilerleyerek apaz şamandırasını geçmek ve daha sonra iskele kontraya kavança yapmak olmalıdır. Böyle bir durumda, A teknesi, rüzgaraltı şamandırasına doğru kavança yapmadan apaz şamandırıasını bir miktar geçecek kadar ilerleyebilir ve böyle yapmaklada kural 18.4 (Kavança) 'ü ihlal etmemiş olur.

Özet:

A teknesi, kural 18.2(a) (Yer Vermek; Uzak Durmak)'ya göre yol hakkına sahiptir. B teknesi ise uzak durmak zorundadır. Çünkü B teknesi, arkadan yetişerek A'nın rüzgarüstünden kapatmayı sağlamıştır.Bu sebepten A teknesi, kural 17.1 (Aynı Kontrada; Esas Rota)'e tabi değildir ve esas rotasından daha yüksek seyredebilmesi kısıtlanmamaktadır. Ancak A teknesi, kural 18.4 (Kavanca)'e tabidir. Bu sebepten esas rotasına dönmek için kavanca yapmak yerine, şamandrayı geçip devam etme hakkına sahip değildir. A teknesi, esas rotasının gerektirdiğinden daha uzağa giderek, apaz şamandrasında kavanca yapmayarak kural 18.4'ü ihlal etmiştir.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: