ÖRNEK OLAYLAR

Olayın Özeti:

7 metrelik A ve B tekneleri, iskele kontrada ve keşişen pupa rotalarda rüzgaraltına doğru yarışmaktadırlar. B teknesi, bütün rota ayağı boyunca olduğu gibi, A'dan daha yüksek seyretmektedir. 1 nci pozisyonda B'nin sadece balonu (spinnaker) -teknesi değil- A'nın en arka noktasından merkez hattına dik olarak çizilen çizgiye ulaştığında aralarında yaklaşık 10 metre mesafe bulunmaktadır. B teknesi, A'nın sancak tarafındadır. B teknesi, A'ya 'Esas rota' diye seslendiğinde A, 'Evet biliyorum, ben zaten esas rotamda gidiyorum, yolumu kesme' cevabını vermiş ve rotasını değiştirmeden yoluna devam etmiştir. B teknesi, 2 nci pozisyona kadar rotasını açmış, A'nın rüzgaraltında ve onunla parelel rotada seyretmiştir. Her iki tekne de protesto vermişlerdir.

Sorular ve Cevapları:

1. Kısım A kurallarına göre 1 nci pozisyondan önce yol hakkı olan tekne hangisidir? Aynı şekilde pozisyon 1'de ve daha sonra pozisyon 2'de yol hakkı kimdedir?
Kural 12- 1 nci pozisyondan önce B teknesi geriden netadir ve kural 12 (Aynı kontralarda; Kapatmasız)'ye göre yol hakkına sahip tekne A'dır.

Kural 11- 1 nci pozisyonda A ve B tekneleri kapatmalıdırlar. Çünkü B'nin normal pozisyondaki tekne ve ekipmanının bir kısmı A'nın arkasından merkez hattına dik olarak çizilen çizginin üzerindedir. Teknelerin yelken ve ekipmanı, teknenin boyunu belirlerken dikkate alınmasada, normal pozisyonda bir kapatmanın meydana gelip gelmediğine karar verilirken dikkate alınacaktır. Burada tekneler aynı kontrada ve kapatmalı olduklarından B teknesi rüzgaraltı tekne olarak kural 11 (Aynı Kontralarda; Kapatmalı) gereğince yol hakkına sahiptir. 2 nci pozisyonda tekneler hala kapatmalıdırlar. Bu sebepten kural 11'e göre B'nin yol hakkına sahip oluşu devam etmektedir.

2. Kural 14 (Çatışmayı Önleme)'ü saymazsak, yol hakkına sahip teknenin hareketlerini kısıtlayan kurallar (eğer varsa) hangileridir?
Kural 15- Kural 15 (Yol Hakkını Elde Etmek)'e göre B'teknesi yol hakkını elde ettiği andan itibaren kısa bir süre (A'nın hemen yapması gereken uzak durma çabaları süresince), A'ya uzak durması için yer vermek zorundadır.

Kural 17.1-A ile B arasındaki kapatma B'nin geriden gelerek rüzgaraltından yaklaşması ile meydana gelmiştir. Bu anda B teknesinin A'dan mesafesi, B'nin iki tekne boyundan daha azdır. B teknesi, A'dan olan mesafesi iki tekne boyundan az olduğu ve kapatma devam ettiği sürece kural 17.1 (Aynı Kontrada; Esas Rota) uygulanacak ve B teknesi (A'ya göre arkadan neta olmadıkça) esas rotasından daha yüksek seyredemeyecektir.

3. Bölüm 2 kurallarından (Özellikle Kısım C ve D) uygulanacak başka bir kural varmıdır? Varsa, neden?
Uygulanması gereken başka bir Bölüm 2 kuralı yoktur.

4. Hangi kurallar ve kim tarafından ihlal edilmiştir?
Kural 15- B teknesi, 1nci pozisyonda yol hakkını ilk elde ettiği zaman A ile arasında yaklaşık bir-birbuçuk tekne boyu mesafe vardır. Bu sebepten, B teknesi kural 15'i ihlal etmemektedir. Tabiatıyla bu durum A'ya uzak durabileceği kadar yeterli yerin bulunduğunu göstermektedir. Buradaki yeterli yer, A'nın bir denizciye yakışır şekilde yapacağı ani hareketlerde B'den uzak durabilmesine yeterli olacak kadar yer anlamındadır.

Kural 17.1- B teknesi kural 11'e göre yol hakkına sahip olmakla beraber aynı zamanda kural 17.1'e de tabidir. Bu sebepten A ile aralarındaki mesafenin iki tekne boyu içinde ve kapatmalı oldukları sürece esas rotasından daha yüksek seyredemez. Esas rotanın tanımına göre, B için esas rota A'nın yokluğunda mümkün olan en kısa zamanda finiş yapmak için seyredeceği bir rotadır. Burada B teknesi, bir esas rotada seyretmektedir. Bu sonucu destekleyen birçok faktör vardır. Birincisi, B teknesinin A'nın yakınındayken yapabileceği tek rota değişikliği ondan sakınmak için açmaktır. B teknesi, A'ya olan yakınlığı dolayısıyla açıkca ondan daha yüksek seyredemeyecek durumdadır. İkinci olarak, B'nin bütün ayak boyunca rüzgara göre yaklaşık aynı açıda seyretmesi, onun rüzgaraltına doğru en hızlı olacak şekilde seyrettiğini ve eğer A mevcut olmasaydı bu açıda seyretmeye devam edeceğini düşünmesinin güçlü bir kanıtıdır. Bu sebepten B teknesi, A'dan sakınmak için rotasını değiştirmeden önce esas rotasında seyretmektedir ve kural 17.1'e göre olan sorumluluklarını da yerine getirmektedir.

Kural 11- 1 nci pozisyondan itibaren B teknesi, kural 11'e göre yol hakkına sahiptir. B teknesi, esas rotasında seyretmektedir. A teknesi, uzak durmak için gerektiğinde rotasını değiştirmek zorunda kalsa bile kural 11'e göre daima uzak durmak zorunda olan teknedir. Esas rotasında seyreden B teknesi, A'dan sakınmak için rotasını değiştirmek zorunda kaldığından A teknesi uzak durmayarak kural 11'i ihlal etmiştir. B teknesinin esas rotasında seyredip-seyretmediği ve bu yüzden A'nın ondan uzak durmasının gerekip gerekmediğine karar verilirken, A'nın esas rotasının ne olduğu önem taşımamaktadır. A teknesi, finişi için en iyi rotada ve rüzgar açısında seyrettiğini düşünüyorsa, o zaman tam anlamıyla bi esas rotada seyrediyor demektir. Bir yarışın mümkün olan en kısa zamanda bitirilmesiyle ilgili olarak değişik görüşler vardır. Bu yüzden farklı tekneler için de aynı zamanda farklı esas rotalar olabilir. Ancak kural 11 gereğince, A teknesi (yol vermesi gereken tekne olarak) kendi esas rotasında seyretme hakkına sahip değildir ve B'den uzak durmak zorundadır. A teknesinin beklemeye hakkı olabileceği tek husus, B'nin kural 17.1'e uyacağı ve esas rotasından daha yüksek seyretmiyeceğidir.

Özet:

B teknesi, arkadan yetişerek A'ya kapatma sağlamıştır. Kural 11'e göre B teknesi rüzgaraltı tekne olarak yol hakkına sahip teknedir. Bu kapatmanın devamınca, kural 17.1'e göre esas rotasından daha yüksek seyretme hakkına sahip değildir. B'nin esas rotası, A'nın yokluğunda mümkün olan en kısa zamanda finişini yapabileceği rotadır. A'dan sakınmak için rotasını değiştirmesinden önce, aynı nisbi rüzgarda bütün ayak boyunca seyretmektedir. Bu yüzden de esas rotasındadır. Kural 11'e göre yol verecek tekne olan A teknesi, B esas rotasından yüksek seyretmedikçe ondan uzak durmak zorundadır. Kendisinden sakınmak için B'nin rotasını değiştirmesine sebep olduğu için ondan uzak durmayarak kural 11'i ihlal etmiştir. A teknesinin esas rotasında seyretmeye hakkı yoktur. Bu sebepten B'nin kural 17.1'i ihlal edip-etmediğine karar verirken (veya A'nın kural 11'i ihlal edip-etmemesi) A'nın esas rotasında seyredip-seyretmemesi dikkate alınmayacaktır.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: