ÖRNEK OLAYLAR

Olayın Özeti:

A ve B tekneleri, karşıt kontralarda ve birbirine yaklaşan borina rotalarında olarak nisbeten sakin bir deniz ve 8-10 millik bir rüzgar ortamında yarışmaktadırlar.A teknesi sancak, B teknesi ise iskele kontradır. A teknesi 'Sancak' diye seslendiğinde B teknesi A'nın önünde tramolasını yapar ve O'da sancak kontra duruma gelir. Bu esnada A'nın rota izinden biraz aşağıdadır. 3 ncü pozisyondan hemen önce, B teknesi sancak kontrada ve A'nın önünde olarak borina rotasına ulaşmıştır. Şimdi A teknesi, B'nin sancak kıç omuzluğu hizasında ve ondan yaklaşık yarım tekne boyu geridedir. A teknesi, B'nin kıçına çarpmamak için hafifçe orsalamış, yakın tramola yaptığı ve kendisini borina rotasından daha yüksek seyretmeye zorladığı iddialarıyla B'ye protesto vermiştir.

Sorular ve Cevapları:

1. Kısım A kurallarına göre 1 nci pozisyonda yol hakkı olan tekne hangisidir (B teknesi, iskele kontra ve borina rotasındadır)? Aynı şekilde 2 nci pozisyonda durumu değerlendirin (B teknesi, rüzgar istikametine döndüğünde). 2 nci ve 3 ncü pozisyonlar arasında durum nasıldır? 3 ncü pozisyonda nasıldır?
Kural 10- 1 nci pozisyonda, A ve B tekneleri karşıt kontradadırlar. A teknesi, sancak kontra olarak kural 10 (Karşıt Kontralarda)'a göre yol hakkına sahip olan teknedir. 2 nci pozisyonda B teknesi , rüzgara doğru orsalamıştır. "Rüzgarüstü ve Rüzgaraltı", "Tramola", "Sancak ve İskele" tanımlamalarına göre, B teknesi hala iskele kontradır. (Bir tekne rüzgar istikametine döndüğü zaman, halen rüzgar istikametine dönmeden önceki kontrasındadır). Bu sebepten A teknesi, halen yol hakkına sahip olan teknedir. B teknesi, henüz rüzgar istikametini geçmediği için kural 13 (Tramola Yaparken) uygulanmaz.

Kural 13- 2 nci pozisyondan hemen sonra, B teknesi rüzgar istikametini geçerek sancak kontra duruma gelmiştir. Ancak, kural 13 (Tramola Yaparken)'e göre rüzgar istikametini geçtiği andan borina rotasına gelinceye kadar (sancak veya iskele konralarda) -ki bu durum 3 ncü pozisyondan hemen öncedir- A'dan uzak durmalıdır. 2 ve 3 ncü pozisyonlar arasında A teknesi kural 13'e göre yol hakkına sahip olan teknedir.

Kural 12- 3 ncü pozisyonda B teknesi, A'nın önünde ve sancak kontrada, borina rotasındadır. Tekneler aynı kontrada ve birisi gerisinden neta durumda ise kural 12 (Aynı Kontralarda; Kapatmasız) gereğince, gerisinden neta olan tekne (A teknesi) uzak durmak zorundadır.

2. Kural 14 (Çatışmayı Önleme)'ü saymazsak, yol hakkına sahip teknenin hareketlerini kısıtlayan kurallar (eğer varsa) hangileridir?
Zaman zaman her iki tekne de yol hakkına sahip olmaktadır.

Kural 16- 1 nci pozisyondan itibaren, B teknesi borina rotasına gelinceye kadarki süreçte A teknesi, önce kural 10 (Karşıt Kontralarda)'a göre ve daha sonra da kural 13 (Tramola Yaparken)'e göre yol hakkına sahip olan teknedir. Bu süre içinde A teknesi, rotasını değiştirmediği için Kısım B'nin hiçbir kuralı uygulanmayacaktır.(Şayet rotasını değiştirseydi kural 16'ya tabi olacaktı).

Kural 15- 3 ncü pozisyondan hemen önce, B teknesi borina rotasına ulaşmıştır. Bu andan itibaren kural 12'ye göre yol hakkına sahip olan teknedir. B teknesi, bu andan itibaren yol hakkını elde ettiği için kural 15 (Yol Hakkını Elde Etmek) uygulanacaktır. Bu kural, B'nin A'ya kendisinden uzak bulunabilmesi için gereken yeri vermesi gerektiğini belirtir.

3. Bölüm 2 kurallarından (özellikle Kısım C ve D) uygulanacak başka bir kural varmıdır? Varsa, neden?
Bölüm 2'nin başka hiçbir kuralı uygulanmaz.

4. Hangi kurallar ve kim tarafından ihlal edilmiştir?
A teknesi tarafından ihlal edilen bir kural yoktur. A teknesi, yol hakkına sahip olduğu süre içerisinde rotasını değiştirmediği için Kısım B kurallarından hiç birisi uygulanmayacaktır. Bu yüzden, 3 ncü pozisyondan önce A teknesi herhangibir kural ihlali yapmamıştır.

Kural 12- A teknesi, yer verecek tekne durumuna geldiğinde kural 12 (Aynı Kontralarda; Kapatmasız)'ye göre sorumluluğu B'den uzak durmaktır. Burada A teknesi, B'den sakınmak için ağır ağır orsalayarak bu sorumluluğunu yerine getirmiştir.

B teknesi tarafından da ihlal edilen bir kural yoktur.

Kural 10 ve 13- 3 ncü pozisyondan önce, B teknesinin yer verecek tekne olarak yükümlülüğü önce kural 10 daha sonra ise kural 13'e göre A'dan uzak durmaktır. B teknesi, borina rotasına ulaşıp yol hakkına sahip tekne durumuna gelinceye kadar A teknesi kendisinden sakınmak amacıyla rotasını değiştirmek zorunda kalmadığından B teknesi de sorumluluklarını yerine getirmiştir.Ancak A teknesi, B teknesi borina rotasına ulaşmadan önce B'den sakınmak için rotasını değiştirmiş olsaydı o zaman B'nin yol verecek tekne olarak A'dan uzak durmayarak kural 13'ü ihlal edip etmediğine karar vermek gerekli olacaktı.

Kural 15- B teknesi, yol hakkına sahip tekne durumuna geldiğinde kural 15 (Yol Hakkını Elde Etmek)'e göre A'nın uzak durması için O'na yer vermek mecburiyetindedir. "Yer" ve "Uzak Durmak" tanımlamalarına göre, "Uzak Durmak İçin Yer", A'nın bir denizciye yakışacak şekilde davranarak B'den sakınması için ihtiyaç duyacağı boşluğu ifade etmektedir. Burada A teknesi, B'nin sancak kıç omuzluğundan yarım tekne boyu geridedir. A teknesi, ağır ağır orsalayarak B'den sakınabilecek durumdadır. Bu ise 8-10 millik rüzgar ve sakin bir deniz ortamında bir denizciye yakışır bir harekettir. A teknesi, B teknesi yol hakkına sahip olduktan hemen sonra aniden orsalamıştır. (B'nin yol hakkına sahip olmasıyla eşzamanlı olmayıp hemen ondan sonra orsalamıştır).A teknesi, bir denizciye yakışır şekilde davranarak B'den sakınmak için yaptığı bu anı orsalama, B'nin kendisine gerekli yeri verdiğini göstermektedir. A teknesi, uzak durmak için yeterli yere sahip olduğu sürece B'den sakınmak için borina rotasının üstünde bir rota izleyip-izlememesi önem taşımamaktadır.

Özet:

B teknesi, A'nın önünde ve biraz rüzgaraltında olarak borina rotasına ulaştığı zaman kural 15 (Yol Hakkını Elde Etmek) gereğince A'ya uzak durması için yeterli yeri vermekle yükümlü hale gelecektir. Aynı zamanda A teknesi kural 12 (Aynı Kontralarda; Kapatmasız)'ye göre B'den uzak durması için bir denizciye yakışır şekilde hareket etmekle yükümlü hale gelir. A teknesi, B'den sakınmak için ağır ağır orsalayarak bir denizciye yakışır şekilde hareket etmek suretiyle uzak durabileceği için, B teknesi kural 15'i ihlal etmemiştir. Çünkü A teknesi B'den sakınmak için sadece ağır ağır orsalamak ihtiyacındadır. Mevcut koşullarda (8-10 mil rüzgar ve nisbeten sakin bir deniz) B teknesi tarafından bırakılan yarım tekne boyu civarındaki bir boşluk yeterli olacaktır. Şayet daha ağır koşullar bulunsaydı veya A'nın B'den sakınabilmesi için çok daha büyük rota değişiklikleri yapması gerekseydi ancak o zaman A'nın B'den uzak durmak için yeterli yere sahip olmadığı söylenebilirdi.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: