ÖRNEK OLAYLAR

Kural 14 Çatışmayı Önleme (RYA 1974/3)
Kural 18.2(b) Şamandıra ve Engellerde Geçiş; Yer Vermek, Uzak Durmak

Devamlı bir engel boyunca yarışan sancak kontradaki iki tekneden önden neta olanı, kavanca yaparak iskele kontra duruma gelmiştir. Bu durumda ,arkadan neta olan teknenin sorumlulukları değişmez.

Olayın Özeti:

Sancak kontradaki A ve B tekneleri, pupada kıyıya yakın olarak üç kuvvetindeki rüzgar ve kuvvetli bir cezir ortamında yarışmaktadırlar. A teknesi, B'den yarım tekne boyu kadar ileride önden netadır. B teknesi, A'ya yetişerek rüzgarını keser ve onu arzu etmediği bir kavancaya zorlar. A teknesi iskele kontra olduktan kısa süre sonra da iki tekne arasında bir çarpışma olur. Bunun üzerine B teknesi, A'yı kural 10'u ihlal ettiği gerekçesiyle protesto eder.

Protesto komitesi, B teknesini A'ya uzak durabilmesi için imkan tanımayacak kadar yakın bulunduğu gerekçesiyle kural 12'yi ihlal etmekten diskalifiye etmiştir. Bu kararını verirken A'nın kavancasını dikkate almamıştır. Aynı olayda, A teknesini de sancak kontradaki bir tekneden uzak durmadığı gerekçesiyle kural 10 ihlalinden diskalifiye etmiştir.

Protesto komitesi B teknesini, her iki tekne de aynı kontradayken uzak durmayarak A'nın hem kavanca yapmasına sebep olduğu ve hem de ona çarptığı nedenlerle suçlu bulmuştur. A teknesi, olay esnasında her iki teknenin de devamlı bir engeli geçmekte oldukları ve bu durumda B'nin kural 18.2(b)'de belirtildiği gibi uzak durması gerekeceği iddiasıyla temyize başvurmuştur.

Karar:

Temyiz talebi kabul edilmiştir. Bu olay bütünüyle kural 18.2(b)'nin sınırlamaları içinde değerlendirilmiştir. Buna göre B teknesi, kural 18.2(b) gereğince A teknesinin kavancasını yapıp yapmamasına bakılmaksızın ondan uzak bulunmalıdır.Bu olayda kural 10 uygulanamaz. Ayrıca, mevcut durumda A teknesinin çarpışmayı önleyebilmesi de mantıken mümkün değildir. Bu sebepten kural 14'ü ihlal etmemiştir. B teknesi, kural 18.2(b) ve 14 gereğince diskalifiye edilmiştir. Dikkat edilirse kural 18.5'in uygulanacağı şartlar oluşmadığı için bu kural da uygulanmamıştır.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: