ÖRNEK OLAYLAR

Kural 64.1 (b). Protesto Kararları, Cezalar ve Temize Çıkma (RYA 1962/44 ve 1979/5)

Tanımlamalar, Engel

İki tekne çarpıştığı zaman, bu durum üçüncü bir teknenin yapacağı kural ihlalinden dolayı meydana gelmişse her ikisi de temize çıkabilir.

Olayın Özeti:

Zemini çamur olan bir sığlığa yaklaşan P teknesi, iskeleye tramola yapmıştır. Sancak kontra seyreden M teknesi, aralarındaki mesafenin bir tekne boyu olduğunu, P'nin kendi önünden geçmeye çalıştığını ve çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu farkedince hemen ve arka arkaya iki defa seslenmiştir. Seslenmesine cevap alamadığı için hemen tramola yapmış ve bu esnada sancak tarafında bulunan ve sancak kontra seyretmekte olan S teknesine seslenmiştir. S teknesi cevap vermeye çalışmış ancak, iki tekne arasında bir temas meydana gelmiştir. Olaydan sonra P yarışı terk etmiştir. S teknesi kural 10 gereğince M'yi protesto etmiştir.

Protesto komitesi, M teknesinin, diğer teknelere çarpmamak ve onlardan uzak durmak için yeterli zamanı bulunduğuna kanaat getirerek, kural 14 gereğince M teknesini diskalifiye etmiştir.

M temyize başvurmuştur. Protesto komitesinin, P teknesinden uzak bulunması gerektiği şeklindeki kararının yanlış olduğunu, ayrıca ikinci defa seslenişinden sonra rotasını değiştirdiğini ve S ile çarpıştığını, bu esnada S'ninde kural 19 gereğince yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etmiştir.


Karar:

Temyiz talebi kabul edilmiştir. Ps teknesi kural 10'u ihlal ederek yarıştan çekilmiştir. Probleme bu tekne sebep olmuştur. Ancak, M teknesi, P'nin yaptığı bu hatanın etkisini azaltmak için, doğru bir hareketle rotasını değiştirmiştir. Ancak, M ve S teknelerinin her ikiside mağdur olmuşlardır. M teknesi kural 13'ü ihlal etmiş, ancak kural 64.1(b) gereğince temize çıkartılmıştır. S teknesinin durumu, kural 14 içinde değerlendirildiğinde; çarpışmayı önleyebilmesinin mümkün olmayacağı nedenle, kural ihlali yapmamıştır. Olayın birinci derecede sorumlusu P'nin kuraldışı hareketidir. Ancak, M'nin kural 19'a dayandırdığı iddası doğru bulunmamıştır. Çünkü, engelin tanımına göre, P'ye yer vermek ve ondan uzak durmak zorunluluğu yoktur.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: